Maresme

Diego Gallego Sánchez

Diego Gallego Sánchez

Diego Gallego Sánchez

  • Responsable de Política Industrial i Tecnologies Federació Maresme Ampliar
  • Secretaria de Política Municipal PSC St. Vicenç de Montalt
Ampliar

Diego Gallego   65 anys


Militant socialista des de fa 23 anys; els últims 13 a la Agrupació Socialista de Sant Vicenç de Montalt

He estat Secretari d'Organització a la Agrupació de Sant Vicenç de Montalt i actualment soc responsable de la Secretaria de Política Municipal en la comissió executiva de la meva agrupació i responsable de Política Industrial i Tecnologies de la Comissió Executiva del PSC Maresme.

La meva formació acadèmica es la de Enginyer en Química Industrial, Enginyer Agrícola, Enginyer de Qualitat, i Màster en Administració i Direcció d'Empreses

He desenvolupat diferents càrrecs directius en diferents empreses i en diferents àmbits; en I+D+i (sector químic -  farmacèutic); Compres i Serveis Generals (sector de serveis); Processos de Negoci i Organització (sector sanitari) i en Consultoria de Gestió per Processos i Organització.

Actualment gaudeixo de la gestió del meu temps, en activitats pròpies i en les alienes que llibrement trio.