Maresme

Antoni Fogué Moya

Antoni Fogué Moya

Antoni Fogué Moya

  • President Federació PSC Barcelonès Nord

Santa Coloma de Gramenet, 1955
Casat, dues filles

Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona


• Des de l’any 1977 és professor a l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat.
• Des del 1987 és regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
• És el president de la Federació del PSC del Barcelonès Nord.
• Des de 1996 és diputat provincial.
• Va ser president delegat de les Àrees de Medi Ambient, Cultura, i Coordinació i Govern Local de la Diputació de Barcelona entre el juliol de 1999 i el 21 d’abril de 2008.
• Del 22 d’abril de 2008 al 14 de juliol de 2011 va ser President de la Diputació de Barcelona.
• Altres càrrecs que ha exercit: President de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabilds i Consells Insulars de la FEMP, President de la Fundació Democràcia i Govern Local, Vicepresident de la Confederació Europea de Poders Locals Intermedis (CEPLI) i Vicepresident de la Fundació privada Palau.
• Des del 14 de juliol de 2011 és vicepresident de la Diputació de Barcelona i membre dels òrgans de govern de diversos consorcis i entitats participats per la Diputació de Barcelona.  

Camps obligatoris

Termes i condicions

Codi de seguretat