Maresme

Comunicat del PSC al Maresme davant les properes inversions del MAPAMA al nostre litoral

  • Actualitzat:
  • Creat:

La Federació del Maresme del PSC considera precipitada i insuficient la inversió prevista d'1,4 milions que el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) ha destinat per reparar els danys produïts pel temporal marítim.

Les immediates actuacions responen a l'activació del règim general d'ajudes que estableix el Reial Decret 307/2005 destinades, entre altres, a corporacions locals per a despeses d'emergència. Aquest és una actuació a pocs dies d’iniciar la campanya turística per a tenir unes platges plenes de sorra, buscant fer una actuació a mida, quan moltes d’elles no aguanten suficient temps, doncs els temporals de vent i mar són un fenomen natural, que cal entendre dins una planificació del futur del territori, tenint en compte una visió més global del litoral del Maresme.

Davant d’una inversió tant important, en la que es demoliran i retiraran les restes malmeses pels temporals, es reconstruiran noves rampes, passarel·les i escales d'accés a les platges així com es realitzarà una aportació de sorres a les platges dels municipis afectats procedent del dragatge de les bocanes dels ports esportius, considerem que caldria haver obert debats amb tots els agents afectats.

Volem recordar que el dragatge de sorra s'ha mostrat totalment infructuós, insuficient i malbaratador de recursos públics, amb greus afectacions sobre la biodiversitat marina, el paisatge i l'activitat pesquera tradicional.

Coincidim amb la Taula de Gestió del Litoral en que les intervencions de la draga no resoldran la problemàtica recurrent de manca de sorra al litoral del Maresme, ja que suposen una solució molt parcial i a curt termini sense una visió integral absolutament imprescindible. Per això, aposten per un nou model de gestió integral del litoral, que no ho consideri de forma aïllada del seu entorn i que tingui en compte que les actuacions impacten sobre el medi natural i sobre l'activitat econòmica dels municipis.

Després dels temporals d’enguany, considerem urgent una reunió del comissionat del litoral que es va crear al Consell Comarcal del Maresme i que només s’ha trobat una vegada des de la seva formació.

Mataró 28 de maig de 2018