Maresme

José M. Rueda García

José M. Rueda García

José M. Rueda García

  • Regidor Àrea de Territori Palafolls Ampliar
  • Secretari d'Ordenació Territorial Federació del Maresme
Ampliar

24 de setembre de 1976. 

Llicenciat en Dret. Especialitat Dret Públic. Postgrau en Dret Urbanístic i Màster en Lideratge per la Gestió Política i Social.
Diplomat en Infermeria. Formació de postgrau en atenció hospitalària i en gestió i qualitat de centres sanitaris.

Regidor amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament de Palafolls des del 2007 fins l’actualitat. Advocat, actualment no exercint.
Infermer. Obtenció plaça pròpia a l’Hospital Sant Jaume de Calella l’any 2000. Ha treballat durant 10 anys en activitat assistencial, sobretot, en l'àmbit de les cures pal•liatives i
l’assistència per a una mort digna, actualment, en excedència.
També a desenvolupant tasques docents i d’investigació. Ponent en congressos oficials.

Actualment és regidor amb dedicació exclusiva a l'Ajuntament de Palafolls responsable de les Regidories d'Urbanisme, Obres, Medi Ambient i Salut, des de l'any 2007 fins l’actualitat.
Conseller Comarcal en el mandat 2007-2011, al Consell Comarcal del Maresme.


Relator Programa Marc Polítiques de Salut del PSC. Membre del Comitè Polític de la Sectorial de Salut del PSC. Secretari de Polítiques de Salut PSC Federació del Maresme 2008-2011.Secretari de Drets Civils i Llibertats Públiques del PSC Maresme des del 2011.

Primer Secretari de L'Agrupació del PSC Palafolls des de l’any 2008 fins avui.

Sempre ha estat vinculat a l’atenció a les persones, a nivell professional i personal, tant en l’àmbit sanitari com en el àmbit jurídic, atenent i defensant els drets individuals i col•lectius de
les persones, en especials les més fràgils.

Implicat en la defensa del dret d’igualtat del col•lectiu homosexual i transsexual. Defensor del dret a una mort digna, del reconeixement legal a les dones de decidir sobre el seu propi cos amb les màximes garanties, a un accés universal i gratuït al sistema sanitari públic, i sobretot, en lluita per la desaparició del concepte de minories apostant per una societat única però plural.